Scena Młodych

Scena Młodych / Jong Podium to międzynarodowa grupa młodzieży interesująca się  kulturą, filmem, światem. „Podobieństwo różnic” to główne hasło spotkań grupy. Młodzież ze Sceny Młodych i ich starsi koledzy (kadra, współpracownicy) dowiedli, że pomimo różnic wiekowych, narodowościowych, zawodowych i innych, jeśli spotykają się ludzie z pasją, to w tych różnicach jest siła kreowania podobieństw, trzeba tylko chcieć to zobaczyć. Zespół Sceny Młodych tego doświadczył i zachował na zdjęciach, w filmach, muzyce, teatrze, publikacjach.

Scena Młodych - Jong Podium powstała latem 2000 roku przy Stowarzyszeniu Scena Polska w Holandii. Pierwsze spotkanie odbyło się w Nowej Róży pod Nowym Tomyślem. Wówczas, wraz z reżyserem Tomaszem Szymańskim przygotowaliśmy i wystawiliśmy sztukę Witkacego „Juvenilia” dla mieszkańców wsi. Gośćmi były władze regionu i członkowie Akademickiego Klubu Seniora z Poznania. Od tej pory, co roku latem, grupa młodzieży spotykała się w tym miejscu na warsztatach organizowanych wspólnie ze Sceną Polską.
Dorobek 15-lecia Sceny Młodych:

  • spektakl teatralny pt „Juvenilia” Witkacego w reżyserii Tomasza Szymańskiego i scenografii Jędrzeja Stępaka,
  • happening autorstwa Jędrzeja Stępaka
  • film pt. „Śladami Olędrów – Wielkopolska” prezentowany w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu i wielokrotnie pokazywany w TV Polonia
  • kilkanaście krótkich filmów nakręconych podczas letnich warsztatów pod opieką filmowca Dominika Matwiejczyka pokazywanych na festiwalach offowych oraz festiwalu Filmix w Utrechcie,
  • wystawy zdjęć, publikacje prasowe i internetowe, reportaże w TV Polonia itd.

Największym jednak sukcesem jest więź jaka powstała między nami, uczestnikami tych spotkań w tej małej pod poznańskiej wsi! Każdego lata na przełomie lipca i sierpnia spotykamy się w Nowej Róży pod Poznaniem na warsztatach filmowo-fotograficznych.

Chętnych zapraszamy do wspólnych działań!
Kontakt: poolspodium@gmail.com
 

  

...

Copyright © 2018 Pools Podium. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja REplus.pl powered by CMSHYDRAportal2