Film

"Scena Polska - Pools Podium" swoją działalność promującą polskie kino w Holandii rozpoczęłą w 1995 roku od pokazu filmu "Spis cudzołożnic" w reżyserii Jerzego Stuhra. Tak powstały coroczne przeglądy filmów polskich w Hadze pt. CINEMA Polska. W dalszych latach dołączyły również kina w Delft, Bredzie, Rotterdamie, Eindhoven, Nijmegen, Heerlen, Wageningen i Amsterdamie, pokazując wybrane filmy. Współpraca z Melkweg Cinema w Amsterdamie zaowocowała kolejnym przeglądem polskich filmów fabularnych pt. Polska Wiosna Filmowa.

 

  
Gdynia 2017 nagroda dla filmu "Najlepszy" od organizatorów festiwali polskich filmów za granicą

Copyright © 2018 Pools Podium. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja REplus.pl powered by CMSHYDRAportal2