Forum Mediów Polonijnych

Małopolskie Forum Współpracy z Polonią zostało powołane z inicjatywy dziennikarzy pracujących w kraju i poza jego granicami, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych i gospodarczych, twórców kultury i działaczy polonijnych.

Stowarzyszenie organizowało w latach 1993-2012 Światowe Forum Mediów Polonijnych, którego zadaniem było wykorzystanie mediów polonijnych do budowy więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych pomiędzy środowiskami Polonii a krajem.
Zadaniem działalności Stowarzyszenia było utrzymywanie stałych, całorocznych kontaktów pomiędzy środowiskami polonijnymi, a krajem.
Redakcja kwartalnika aktywnie uczestniczyła w pracach Forum.

 

  

Wersja drukowana rocznika 2015
"Scena Polska"- nr 1,2,3,4 / 2015

Zamówienia: poolspodium@gmail.com
Zainteresowanym wysyłamy pocztą

 

 

 

Copyright © 2015 Pools Podium. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja REplus.pl powered by CMSHYDRAportal2